Vad innebär det att köpa en häst från Mánadis?

Lillen1

Mánadis' Gasper, endast några dagar gammal. Oktober 2012

 

När du köper en basjkir från Mánadis' Vildhäst betyder att du betalar för en registrerad häst som är chipmärkt av utsedd ID-kontrollant med behörighet, och innehar svenskt hästpass utfört av Svenska Hästavelsförbundet som är avelsorganisation för basjkirhästar sedan 2011. De unghästar vi säljer anser vi är redo för det. De har fått hovvård, stått uppundna, vaccinerats och avmaskats. Alla hästar vars namn inleds med Mánadis' är införda i grundstambok ett.

 

Gasper

Gasper efter ett tömkörningspass, mars 2015

 

Vi har valt vårt avelsmaterial med grundtanken att inte i onödan använda överrepresenterade linjer, och självklart undvika inavel. Då det ännu finns så få basjkirhästar och så få linjer innebär det en risk att stödja den okontrollerade aveln som resulterar avkommor utan möjlighet att skrivas in i grundstamboken, basjkirer med pass för korsningsponny, eller helt oregistrerade hästar.

Den enskilde köpare som köper mer än en basjkir får rabatt, vid köp av två hästar blir det 10% rabatt för den med lägre pris. I övrigt är det de priser som är utsatta som gäller, vi har alltid "bästa pris", och hästens hem och framtid kommer alltid i första hand.

 

Visning2

Hingstvisning på Wången 12 april 2015, Gasper fick 40 poäng och är godkänd för avel som tre- och fyraåring.

 

image

Ett år senare visades Gasper igen och gjorde bruksprov. Erhöll 40 poäng och tilldelades permanent avelklass ett.

Läs mer om de basjkirer som för närvarande är till salu.

Vi använder Agrias kontrakt vid försäljning.